EKSPERTYZY TECHNICZNE

 

Instytut GREEN ANGEL świadczy usługi w zakresie ekspertyz technicznych dotyczących bezpieczeństwa i funkcjonalności wyrobów konsumenckich i przemysłowych. Interdyscyplinarny zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem gwarantuje wysoką wiarygodność i rzetelność przygotowywanych opinii.

    Co oferujemy?:

  • badania i ocenę stanu technicznego,
  • weryfikację spełnienia prawnych wymagań bezpieczeństwa,
  • nadzór nad pracami montażowymi, przeglądami i naprawami,
  • ocenę ewentualnych usterek przed przedawnieniem okresów gwarancyjnych,
  • weryfikację poprawności wykonanych prac,
  • ocena jakości czynności montażowych,
  • sprawdzenie funkcjonalności,
  • kontrolę poprawności i prawidłowości oznaczeń.