BADANIA PORÓWNAWCZE

 

Instytut GREEN ANGEL oferuje prowadzenie badań porównawczych wyrobów w zakresie cech i aspektów technicznych, funkcjonalnych oraz prawnych.

  Zakres porównań:

 • ocena spełnienia norm przedmiotowych,
 • pomiary zawartości, emisji i migracji substancji szkodliwych,
 • badania bezpieczeństwa,
 • ocena rozwiązań funkcjonalnych,
 • weryfikacja jakości i powtarzalności,
 • porównanie rozwiązań technicznych,
 • testy trwałościowe,
 • weryfikacja poprawności rozwiązań konstrukcyjnych,
 • testy elementów składowych.