POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Firma Green Angel Sp.z o.o. respektuje Twoje prawo do prywatności w świecie wirtualnym podczas użytkowania tej strony internetowej oraz podczas komunikacji elektronicznej z nami. Proszę uważnie zapoznać się z naszą Polityką Prywatności w celu zrozumienia, jak zbieramy i używamy danych osobowych oraz innych informacji, które uzyskujemy podczas kontaktu z nami. Używając niniejszej strony, wyrażasz również zgodę na warunki Polityki Prywatności.

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności, „niniejsza strona” oznacza stronę internetową http://green-angel.pl/ wraz ze wszystkimi dokumentami, które od czasu do czasu mogą znaleźć się na lub zostać częścią strony, a „dane osobowe” składają się z informacji, które mogą być użyte do zidentyfikowania Ciebie, skontaktowania się z Tobą lub stworzenia Twojego profilu lub sieci Twoich profili (np. nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail).

W razie jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących używania Twoich danych osobowych oraz innych informacji lub zapytań związanych z nasza Polityką Prywatności, proszę pisać na adres office@green-angel.pl

 1. Co obejmuje Polityka prywatności?
 2. Kto jest odpowiedzialny za dane zebrane na tej stronie?
 3. Czy jeśli masz poniżej 18 lat obejmują cię szczególne zasady?
 4. Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 5. Czy możemy używać Twoich danych osobowych dla innych celów i przekazywać je osobom trzecim?
 6. Czy zbieramy i przetwarzamy dane w sposób zautomatyzowany?
 7. Czy używamy ciasteczek?
 8. Co dzieje się z informacjami, które są podawane lub wymieniane w funkcjach dodawania opinii, na czatach, tablicy powiadomień, grupach dyskusyjnych na naszej stronie?
 9. Jak możesz się upewnić, że Twoje dane pozostają dokładne?
 10. Czy Twoje dane osobowe są chronione?
 11. Co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi przesłanymi do innych serwisów internetowych?
 12. Czy możemy zmienić Politykę prywatności?
 13. Czy możemy wysyłać dane osobowe za granicę?

Jakie są Twoje prawa i jak możesz się z nami skontaktować?

 1. Co obejmuje Polityka prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje użycie Twoich danych osobowych oraz innych informacji, które uzyskujemy podczas użytkowania niniejszej strony oraz korespondencji mailowej.

 

 1. Kto jest odpowiedzialny za dane zebrane na tej stronie?

Informacje, które dostarczasz poprzez niniejszą stronę lub przesyłając do nas maila są kontrolowane przez firmę Green Angel Sp. z o.o. (odtąd zwaną „nami”),  zarejestrowaną
w Warszawie, ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa. Można skontaktować się z nami, pisząc pod adres office@green-angel.pl .

 

 1. Czy jeśli masz poniżej 18 lat obejmują Cię szczególne zasady?

Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, nie wysyłaj nam swoich danych osobowych (na przykład nazwiska, adresu lub maila). Jeśli nie masz ukończonych 18 lat i chciałbyś zadać pytanie lub użyć niniejszej strony w sposób, który wymaga wprowadzenia przez Ciebie danych osobowych, proszę to zrobić zgodnie z zadaniami przypisanymi przez swoich przełożonych w ramach wykonywanego zawodu lub za zgodą swoich przełożonych lub poprzez swojego rodzica bądź opiekuna prawnego.

 

 1. Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Gromadzimy i przetwarzamy dane w celu:

 • Udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania lub żądania
 • Przetwarzania zamówień lub wniosków przez Ciebie wysłanych
 • Przygotowania oferty handlowej
 • Administrowania lub w inny sposób wypełnienia swoich zobowiązań w związku z umową pomiędzy Tobą a nami
 • Przewidywania i rozwiązywania problemów z usługami dostarczonymi do Ciebie
 • Stworzenia usług, które spełnią Twoje potrzeby
 • Przeprowadzenia wewnętrznych badań rynku i śledzenia danych dotyczących naszych usług
 • Informowania Cię na temat usług, które mogą obejmować kontakt z Tobą drogą mailową lub telefoniczną

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z następującymi przepisami:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoją prośbę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Na podstawie twojej zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
  administratorze (takie jak obowiązki związane z retencją danych) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

 1. Czy możemy używać Twoich danych osobowych dla innych celów i przekazywać je osobom trzecim?

Poza celami wymienionymi w części 4 niniejszej Polityki prywatności, możemy używać Twoich danych osobowych do innych celów. Jednakże, przed takim użyciem danych wykażemy, że możemy tak zrobić i na jakiej podstawie prawnej działamy. W zakresie w jakim przekazujesz nam swoje dane osobowe, nie będziemy ich przekazywać osobom trzecim, za wyjątkiem

 • Zakresu zgody, jaką wyraziłeś na ich przekazanie: Gdy dane są zbierane, zostaniesz poinformowany o odbiorcy lub kategoriach odbiorców;
 • Jako część przetwarzania Twoich zapytań i/lub zamówień oraz skorzystania z naszych usług: dla podwykonawców wyznaczonych przez nas, którym przekazujemy tylko te dane, które są wymagane do wypełnienia swoich obowiązków, a tacy kontrahenci będą używać takich danych tylko do szczególnych celów;
 • Jako część procesu przetwarzania zgodnie z artykułem 28 RODO: do zewnętrznych dostawców usług, których skrupulatnie wybraliśmy i którzy są związani naszymi wytycznymi i przepisami RODO oraz, którzy są na bieżąco kontrolowane; oraz
 • w celu spełnienia wymogów prawnych: stronom upoważnionym do otrzymania takich danych osobowych.

 

 1. Czy zbieramy i przetwarzamy dane w sposób zautomatyzowany?

Możemy zbierać niektóre informacje o Twoim użytkowaniu strony w sposób zautomatyzowany. Tak jak w przypadku wszelkich usług internetowych, na naszym serwerze w sposób zautomatyzowany zbierane są informacje i tymczasowo przechowywane w plikach dzienników serwerów w momencie połączenia się strony z naszymi serwerami. W takich przypadkach, gromadzimy następujące dane, które z powodów technicznych są dla nas niezbędne, jeśli mamy wyświetlić dla ciebie zawartość strony oraz żeby zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo: (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • Adres IP komputera, z którego wysyłane jest zapytanie;
 • Plik związany z zapytaniem klienta;
 • Kod odpowiedzi http;
 • Strona internetowa, z której odbywa się wizyta (odesłanie URL);
 • Data i czas wysłania zapytania;
 • Rodzaj i wersja używanej przeglądarki; oraz
 • System operacyjny komputera, z którego wysyłane jest zapytanie.

 

 1. Czy używamy ciasteczek?

Gromadzimy również anonimowe, nieosobowe informacje na temat użytkowania tej strony poprzez użycie „ciasteczek”, które są małymi plikami komputerowymi przekazanymi na dysk twardy twojego komputera, które pomagają nam poznać, jak często ktoś odwiedza naszą stronę oraz działania, które przeprowadza podczas wizyty na naszej stronie (takie jak odwiedzane strony itp.). Do każdego komputera przypisane jest inne ciasteczko. Informacje zebrane przez ciasteczka pomagają nam monitorować statystykę, jak dużo osób używa naszej strony i w jakim celu. Nie używamy ciasteczek do przechowywania na twoim komputerze ani do zbierania informacji związanych z tobą osobiście. Możesz usunąć lub zablokować ciasteczko z informacji do nas przesyłanych poprzez zmianę ustawień na swoim komputerze (zobacz opcje pomocy i instrukcje). Nie musisz akceptować naszych ciasteczek, żeby skutecznie używać naszej strony. Jednakże jeśli nie zaakceptujesz ciasteczek, niektóre funkcje i udogodnienia na naszej stronie mogą nie działać prawidłowo.

Podczas każdej wizyty na stronie http://green-angel.pl/polityka-prywatnosci/ ,używane są następujące ciasteczka:

 1. Ciasteczka funkcjonalne.

Strona używa tych ciasteczek dla optymalnej funkcjonalności i lepszego użytkowania.

 1. Ciasteczka analityczne. Są ustawione jako część anonimowych narzędzi internetowych zainstalowanych na stronie http://green-angel.pl/polityka-prywatnosci/ (więcej informacji w punkcie 6 powyżej). Są ustawione i używane do oceny zachowania strony oraz interakcji z użytkownikiem . Ciasteczka analityczne są używane w następującym celu:
 • Śledzą liczbę odwiedzających na naszej stronie
 • Śledzą rodzaj przeglądanej zawartości oraz ściągniętych dokumentów
 • Monitorują interakcję użytkowników z zawartością
 • Rejestrują błędy na stronie

 

 1. Co dzieje się z informacjami, które są dostarczone i wymienione przy pomocy różnych możliwości zawartych na naszej stronie?

Ogólne warunki użytkowania naszej Strony

Jeśli niniejsza strona oferuje jakikolwiek adres e-mail, opinie, czaty, tablicę powiadomień lub grupy dyskusyjne itp., możemy zbierać informacje, które dostarczasz lub wymieniasz poprzez te funkcje. Ogólnie rzecz biorąc, dostarczenie twoich danych osobowych przez naszą stronę (nazwisko, imię, adres e-mail i/lub kod pocztowy) jest dobrowolne. Dane te są używane, aby umożliwić ci korzystanie
z funkcji na tej stronie, przetwarzanie twoich zapytań i/lub zamówień. Podstawą prawną dla tych działań jest artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO oraz artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO. Nie ponosimy odpowiedzialności za używanie informacji, które przekazujesz przez takie funkcje innym osobom trzecim. Uważaj, jakie dane osobowe ujawniasz podczas używania tych funkcji.

 

 1. Jak możesz się upewnić, że Twoje dane pozostają dokładne?

Naszym celem jest zachowanie twoich danych możliwie najbardziej dokładnych i aktualnych. Jeśli odkryjemy, że Twoje dane są niepoprawne, skontaktujemy się z Tobą, żeby poprawić informacje lub – jeśli nie jest to możliwe – usuniemy twoje dane. Jednakże, masz prawo wglądu
i poprawienia swoich danych osobowych, które zostały zebrane. Dlatego proszę skontaktuj się
z nami zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 14 („Jak mogę się z wami skontaktować?”).

 

 1. Czy Twoje dane są bezpieczne i jak długo przechowujemy twoje dane?

Wdrożyliśmy technologię i polityki, mając na celu ochronę twojej prywatności oraz informacji zebranych podczas użytkowania przez Ciebie niniejszej strony przed nieuprawnionym dostępem
i nieprawidłowym użyciem, a także będziemy uaktualniać te środki w chwili pojawienia się odpowiednich nowych technologii.

Wykreślimy dane zebrane na twój temat, gdy przechowywanie takich danych nie jest już wymagane lub w zależności od ustawowych zobowiązań przetrzymywania, wstrzymamy się od przetwarzania takich danych. Podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 1. Co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi przesłanymi do innych serwisów internetowych?

Nie możemy ponosić odpowiedzialności za polityki prywatności oraz praktyki serwisów internetowych mające zasady prywatności i polityki inne niż niniejsza Polityka prywatności, nawet jeśli uzyskałeś dostęp do takiej strony, używając linka umieszczonego na naszej stronie lub zostałeś przekierowany do naszej strony poprzez inny serwis internetowy. Zalecamy, aby sprawdzić politykę każdego odwiedzanego serwisu i kontaktować się z właścicielem lub operatorem takich stron, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości lub pytania.

 

 1. Czy możemy zmienić Politykę Prywatności?

Internet jest dynamicznie i szybko rozwijającym się środowiskiem. W przyszłości możemy dokonać znacznych zmian w sposobie zbierania i użytkowania informacji na niniejszej stronie, co może wymagać zmian w naszej Polityce prywatności. Jeśli dokonamy poważnych zmian w naszej Polityce prywatności, które wpłyną na sposób, w jaki używamy twoich danych osobowych, umieścimy te zmiany na stronie. Możemy dokonać również mniej znaczących zmian w naszej Polityce prywatności, które nie wpłyną na użytkowanie twoich danych osobowych. Regularnie sprawdzaj naszą Politykę prywatności, aby być na bieżąco. Po takiej zmianie w Polityce prywatności, w dalszym ciągu używając tej strony, wyrażasz zgodę na zmienione warunki Polityki prywatności.

 

 1. Czy możemy wysyłać dane osobowe za granicę?

Green Angel Sp. z o.o. może przekazywać Twoje dane do swoich zagranicznych partnerów. Jeśli poziom ochrony prywatności gwarantowany przez prawo obowiązujące w innym kraju nie odpowiada uznanym międzynarodowym standardom opublikowanym w piśmie Szwajcarskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub wykazuje nieodpowiedni poziom ochrony danych uznany przez Unię Europejską, zapewniamy, że Twoje dane będą przekazane do baz danych w tych krajach tylko po tym, jak strona otrzymująca zobowiąże się do przechowywania twoich danych na takim samym poziomie poufności i bezpieczeństwa (np. zawierając takie same zapisy umowne).

 

 1. Jakie masz prawa i jak możesz się z nami skontaktować?

Masz następujące prawa względem nas dotyczące Twoich danych osobowych. Masz prawo do

 • dostępu,
 • skorygowania lub wykreślenia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • zgłoszenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania i

Jeśli chcesz skontaktować się z Green Angel Sp. z o.o. w kwestii swoich praw, proszę skontaktuj się z naszym webmasterem [office@green-angel.pl ].

Ponadto, masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorującego ochronę danych, jeśli nie jesteś zadowolony z naszego przetwarzania twoich danych osobowych.

 

 

Warszawa 12.07.2019