Wartości i cele

 

    Nasze wartości:

  • Profesjonalizm w realizacji powierzonych zadań,
  • Obiektywizm podczas inspekcji, badań i certyfikacji,
  • Rzetelność w ocenie spełnienia wymagań dokumentów odniesienia,
  • Wiedza w zakresie profesjonalnej oceny zgodności i bezpieczeństwa wyrobów,
  • Ciągłe doskonalenie w ramach polityki jakości obowiązującej w GREEN ANGEL,
  • Jakość jako wyróżnik wszystkich działań i aktywności,
  • Zaufanie do wyrobów, procesów i usług nadzorowanych przez Jednostkę certyfikującą.
  • Niezależność jako wyróżnik trzeciej strony niepowiązanej z producentami lub odbiorcami.

Nadrzędnym celem GREEN ANGEL jest działalność na rzecz eliminowania niebezpieczeństw stwarzanych przez wyroby dla zdrowia lub życia użytkowników a także zagrożeń dla środowiska naturalnego.

Nasze motto:
Jakość i środowisko
Quality and Environment