INSPEKCJE W TRAKCIE PRODUKCJI

 

Czym charakteryzuje się inspekcja w trakcie produkcji?

Inspekcje w trakcie produkcji stanowią usługę dodatkową, niezwiązaną bezpośrednio z procesem certyfikacji wyrobów, dedykowaną głównie importerom i kupującym określone partie towarów. Przeprowadza się je w czasie produkcji wyrobów najczęściej gdy 20% lub 80% procesu produkcji jest już ukończone. Podczas takich inspekcji sprawdzane są wyroby kompletne, zapakowane i przeznaczone bezpośrednio do wysyłki.

  Co weryfikowane jest podczas inspekcji w trakcie produkcji?

 • jakość wykonania,
 • wygląd wyrobu,
 • wymiary gabarytowe,
 • funkcjonalność,
 • waga,
 • akcesoria,
 • etykiety i oznakowanie,
 • opakowanie,
 • zgodność z wzorcem.

Podczas inspekcji w trakcie produkcji stosowane są zasady AQL (ang. Acceptance Quality Limit).