INSPEKCJE W CELU POBRANIA PRÓBEK

 

Inspekcje w celu pobrania próbek stanowią dodatkowy rodzaj inspekcji wykonywanych z reguły w przypadku, gdy dany rodzaj wyrobów nie był dostępny w trakcie prowadzenia Inspekcji Warunków Techniczno-Organizacyjnych w miejscu produkcji.
Zdarza się także, że próbki pobierane są bezpośrednio po złożeniu zlecenia na certyfikację, jeżeli inspekcję WTO zaplanowano w późniejszym horyzoncie czasowym. Pozwala to na skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych.
W szczególnych przypadkach próbki pobiera się wcześniej, by podczas inspekcji WTO dostępne były raporty z badań w celu porównania cech przebadanych wyrobów z wyrobami aktualnie produkowanymi.