INSPEKCJE PRZEDWYSYŁKOWE

 

Czym charakteryzuje się inspekcja przedwysyłkowa?

Inspekcje przedwysyłkowe są usługą dodatkową, niezwiązaną bezpośrednio z procesem certyfikacji wyrobów, dedykowaną głównie importerom i kupującym określone partie towarów. Wykonuje się je, gdy minimum 80% produktów jest gotowych i zapakowanych w opakowania wysyłkowe. Ten rodzaj inspekcji ma miejsce bezpośrednio w fabryce a w szczególnych przypadkach może być również przeprowadzony w miejscu załadunku lub u spedytora.
Wyniki inspekcji pozwalają zamawiającemu podjąć właściwą decyzję w zakresie wysyłki towaru. Jeżeli jakość towaru odbiega od specyfikacji lub określonych w kontrakcie oczekiwań, możliwym jest wstrzymanie załadunku i przeprowadzenie dalszych czynności z dostawcą w celu wyjaśnienia przyczyn niezgodności. Inspekcje przedwysyłkowe są szczególnie wskazane w przypadkach, gdy koszty transportu są wysokie a terminy dostawy odległe.