AUDYTY WARUNKÓW TECHNICZNO-ORGANIZACYJNYCH

 

Audyty Warunków Techniczno-Organizacyjnych (WTO) stanowi jeden z kluczowych elementów procesu certyfikacji wyrobów. Głównym celem WTO jest sprawdzenie i potwierdzenie, że podmiot wnioskujący o certyfikację posiada zaplecze organizacyjno-techniczne zapewniające utrzymanie powtarzalności produkcji.

Podczas WTO z zasady inspektor pobiera próbki do badań laboratoryjnych.

  Co sprawdzane jest podczas WTO?

 • System Zarządzania Jakością (procedury systemowe i dokumentacja towarzysząca).
 • Proces przyjmowania dostaw (przyjęcie i kontrola towarów, postępowanie z wadliwymi surowcami / elementami / komponentami, kwalifikacja dostawców).
 • Procesy produkcyjne (nadzór produkcji, dokumentacja związana z nadzorem i certyfikowanymi wyrobami, procesy międzyoperacyjne).
 • Kontrola końcowa wyrobu gotowego (metody kontroli i badań kontrolnych, dokumentacja procesowa, zapisy, kwalifikacje personelu, oznakowanie).
 • Wyposażenie kontrolno-pomiarowe (nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym, kalibracja, kontrola i oznakowanie).
 • Procesy końcowe (pakowanie, instrukcje, załączniki, dokumentacja towarzysząca, magazynowanie, wysyłka i transport).

  Główne zasady WTO:

 • Podczas inspekcji warunków techniczno-organizacyjnych certyfikowany wyrób musi się znajdować w produkcji.
 • Inspektorowi należy zapewnić dostęp do wszystkich istotnych ze względu na certyfikowany wyrób elementów procesu produkcyjnego oraz dokumentacji.
 • Przedstawiciel wnioskującego o certyfikację powinien towarzyszyć inspektorowi Jednostki Certyfikującej Wyroby podczas całej inspekcji.