AUDYTY DOSTAWCÓW

 

W jakim celu wykonuje się audyty dostawców?

Audyty dostawców mają na celu kompleksowe sprawdzenie kontrahentów i dostarczanych wyrobów. Ten rodzaj audytu zyskuje szczególnie na znaczeniu w przypadku produkcji w systemie just in time oraz w obszarze prac harmonogramowanych, obarczonych dużym ryzykiem związanym z opóźnieniami.

    Zakres audytu:

  • weryfikacja zdolności i możliwości produkcyjnych,
  • ocena systemu zarządzania i procedur systemowych,
  • ocena zasobów materialnych i niematerialnych,
  • określenie stopnia stosowania przyjętych zasad i wymagań,
  • weryfikacja spełnienia dodatkowych wymagań odbiorcy,
  • kwalifikacja dostawcy,
  • określenie obszarów do doskonalenia.