CERTYFIKACJA – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorcy w swoich działaniach uwzględniają interes społeczny, troskę o środowisko oraz relacje z ludźmi, w szczególności z pracownikami.
Eksperci i audytorzy GREEN ANGEL prowadzą audyty u przedsiębiorców w celu oceny spełnienia podstawowych wymagań CSR określonych m.in. w ISO 26000, SA 8000 oraz IKEA IWAY. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku klient otrzymuje certyfikat potwierdzający stosowanie społecznie dopuszczalnych praktyk w miejscu pracy.

Korzyści z uzyskania certyfikatu:

  • zaangażowania firmy w kwestie odpowiedzialności społecznej,
  • wspieranie wizerunku firmy, umacnianie lojalności pracowników,
  • spełnienie wymagań klientów, kontrahentów, banków,
  • poprawa zarządzania łańcuchem dostaw,
  • troska o środowisko.