BADANIA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

 

Badania właściwości użytkowych stanowią nowy, bardzo szybko rozwijający się trend w obszarze wyrobów konsumenckich. Głównym celem tego rodzaju badań jest potwierdzenie spełnienia przez wyroby nie tylko podstawowych wymagań bezpieczeństwa zawartych w dyrektywach czy normach przedmiotowych, ale również dodatkowych wymogów mających znaczenie dla określonych zastosowań.

Testy użytkowe znalazły szerokie zastosowanie w przypadku wyrobów sprzedawanych w sieciach handlowych. Wielu spośród globalnych retailerów
stosuje badania właściwości użytkowych do kwalifikacji wyrobów i określania ich poziomu cenowego, co ma istotne znaczenie w negocjacjach handlowych.

    Co sprawdzane jest podczas oceny właściwości użytkowych?

  • konstrukcja wyrobu,
  • wytrzymałość,
  • trwałość,
  • funkcjonalność,
  • przyjazność dla użytkownika,
  • łatwość obsługi,
  • łatwość konserwacji,
  • etykiety, instrukcje i opakowanie wyrobu.