BADANIA PORÓWNAWCZE

 

GREEN ANGEL oferuje organizowanie badań porównawczych wyrobów w zakresie cech i aspektów technicznych, funkcjonalnych oraz prawnych.

Zakres porównań:

  • ocena spełnienia norm przedmiotowych,
  • pomiary zawartości, emisji i migracji substancji szkodliwych,
  • badania bezpieczeństwa,
  • ocena rozwiązań funkcjonalnych,
  • weryfikacja jakości i powtarzalności,
  • porównanie rozwiązań technicznych,
  • testy trwałościowe,
  • weryfikacja poprawności rozwiązań konstrukcyjnych,
  • testy elementów składowych.