ZNAK CERTYFIKACJI INSTYTUTU GREEN ANGEL

 

Proces certyfikacji wyrobu kończy się przyznaniem certyfikatu, który uprawnia do
posługiwania sią znakiem certyfikacji Instytutu GREEN ANGEL.

znak_certyfikacji

Właściciel certyfikatu jest upoważniony do stosowania znaku certyfikacji Instytutu
GREEN ANGEL w odniesieniu do certyfikowanych wyrobów.

    W praktyce oznacza to, że znak może być umieszczany:

  • bezpośrednio na wyrobach,
  • na etykietach i tabliczkach znamionowych wyrobów,
  • w instrukcjach montażu / użytkowania / obsługi / konserwacji,
  • w folderach i ulotkach reklamowych,
  • na stronie internetowej.

Szczegółowe zasady stosowania certyfikatów i znaków certyfikacji zawarte są w Regulaminie Certyfikacji (Z01 P-JCW-04) i Księdze wizualizacji znaku (Z12 P-JCW-04) dostępnych w zakładce DO POBRANIA.