ZNAK CERTYFIKACJI GREEN ANGEL

 

Proces certyfikacji wyrobu kończy się przyznaniem certyfikatu, który uprawnia do
posługiwania sią znakiem certyfikacji GREEN ANGEL.

znak_certyfikacji

Właściciel certyfikatu jest upoważniony do stosowania znaku certyfikacji
GREEN ANGEL w odniesieniu do certyfikowanych wyrobów.

      W praktyce oznacza to, że znak może być umieszczany:

 

  • bezpośrednio na wyrobach,
  • na etykietach i tabliczkach znamionowych wyrobów,
  • w instrukcjach montażu / użytkowania / obsługi / konserwacji,
  • w folderach i ulotkach reklamowych,
  • na stronie internetowej.

 

Szczegółowe zasady stosowania certyfikatów i znaków certyfikacji zawarte są w Regulaminie Certyfikacji i Księdze wizualizacji znaku dostępnych w zakładce DO POBRANIA.