PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI

 

    Jakie są zalety certyfikacji?

  • wyróżnienie wyrobów i producenta na rynku,
  • budowanie solidnej pozycji w oczach odbiorców,
  • wzrost konkurencyjności certyfikowanych wyrobów,
  • ocena zgodności z wymaganiami normatywnymi,
  • weryfikacja wyrobów i procesów produkcyjnych,
  • brak konieczności badania wszystkich typów/modeli wyrobów,
  • wiarygodna ocena przez niezależną trzecią stronę.

przebieg_procesu_certyfikacji