JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO NORM PRZEDMIOTOWYCH?

 

Ocena zgodności wymaga sprawdzenia i przebadania wyrobów wg określonych postanowień dyrektyw, norm przedmiotowych lub innych dokumentów normatywnych. W celu weryfikacji spełnienia ich wymagań osoba zainteresowana powinna zaopatrzyć się z odpowiednie podstawy prawne.

Dostęp do dyrektyw jest bezpłatny i wymaga jedynie wyszukania i pobrania pliku z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej. Normy natomiast dostępne są na zasadach odpłatności. W Polsce opracowywaniem i sprzedażą norm zajmuje się Polski Komitet Normalizacyjny. Na stronach PKN można bezpłatnie korzystać z rozbudowanej wyszukiwarki norm umożliwiającej wyszukiwanie interesującej nas pozycji m.in. po: numerze normy, tytule, zakresie, ICS, dacie publikacji, statusie i wielu innych kryteriach. Polski Komitet Normalizacyjny udostępnia obecnie normy w czterech formach: pliku do pobrania, płyty CD, wersji papierowej oraz dostępu czasowego na zasadzie czytelni bez możliwości zapisu lub wydruku.

Wszystkie normy chronione są prawami autorskimi. Żadna z części normy nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką.