W JAKIM CELU BADANE SĄ WYROBY

 

Badania wyrobów prowadzone są w celu zweryfikowania ich zgodności z określonymi podstawami odniesienia i potwierdzenia bezpieczeństwa dla użytkowników i środowiska. W praktyce wyroby ocenia się najczęściej na zgodność z dyrektywami i normami mającymi zastosowanie w danym przypadku. Badania laboratoryjne znajdują zastosowanie zarówno w bieżącej kontroli wyrobów i produkcji, jak również w procesie certyfikacji. Raporty lub sprawozdania z badań wykorzystywane są bowiem przez Jednostkę Certyfikującą w celu sprawdzenia czy rozpatrywane wyroby spełniają wymagania określonych dokumentów prawnych. Proces badawczy jest zatem jednym z kluczowych elementów niezbędnych do uzyskania certyfikatu.