LABORATORIA PARTNERSKIE

 

GREEN ANGEL współpracuje tylko z akredytowanymi i uznanymi przez Jednostkę Certyfikującą laboratoriami (uznanie poprzez weryfikację laboratorium czy jest kompetentne, posiada odpowiednie wyposażenie oraz spełnienia wymagania normy ISO 17025).
W przypadku organizacji badań przez GREEN ANGEL dla klienta jest on informowany, z odpowiednim wyprzedzeniem, gdzie zostaną przeprowadzone badania laboratoryjne jego wyrobów.