LABORATORIA PARTNERSKIE

 

Instytut GREEN ANGEL współpracuje z kilkudziesięcioma renomowanymi laboratoriami w kraju z zagranicą. Każde laboratorium partnerskie przechodzi weryfikację formalną i merytoryczną pod względem spełnienia określonych wymagań norm międzynarodowych i innych dokumentów stosownie do zakresu prowadzonych badań. Jednostka Certyfikująca Wyroby zapewnia, że działania związane z oceną prowadzoną przez laboratoria partnerskie są zarządzane w sposób gwarantujący uzyskanie zaufania do jej wyników.